Minu teekond

Jõudsin aasta tagasi ühe arengutreenerini, kes aitas mul vaadata elule värske pilguga ja andis motivatsiooni astuda samme, mida olin vältinud või ei osanud ise näha. Kogemus, mis ma tänu temale sain, muutis mu mõtlemist ja elustiili ning see omakorda on toonud mu ellu palju selgust, uusi ägedaid elamusi ja harjumusi.

Enesearenguteekond muidugi jätkub. Tunnen iga päev, kuidas saadud teadmised toetavad mind nii isiklikus kui ka töises elus. Olen neist nii palju kasu saanud, et soovin nüüd ise aidata inimesi, kes on kaotanud sihi või enesekindluse, jäänud kinni mingitesse harjumustesse, mis ei luba elu nautida, või kellel jääb vajaka motivatsioonist ja inspiratsioonist. Seepärast otsustasingi õppida arengutreeneriks.

Mida kujutab endast koostöö arengutreeneriga?

Professionaalne arengunõustamine on protsess, mille eesmärgiks on leida võimalused, kuidas seada ja saavutada oma eesmärgid ning rakendada oma täit potentsiaali nii isiklikus kui ka tööelus.

Sertifitseeritud arengutreenerina on minu roll nõustada sind mitmes aspektis: selguse loomine, eesmärgipärane tegutsemine, energiatasakaalu leidmine, julgus, efektiivsus ja mõjukus. Just neid peetakse nimelt sisemise jõu ja motivatsiooni allikaks. Sa õpid sel arenguteekonnal ennast paremini juhtima, et tunda ennast igapäevaselt sihikindlama, energilisema, motiveerituma, tasakaalukama ning õnnelikumana. Uued tõekspidamised, harjumused ja meetodid, mis sa omandad, aitavad sul paremini leida tasakaalu ja rahulolu. 

Loomulikult on kõige olulisem sinu kui kliendi tahe teha tööd iseendaga ja midagi oma elus muuta! Meis kõigis on rohkem jõudu ja energiat, kui me ise tihti arvame. Vahel on lihtsalt vaja kellegi suunamist, et vaataksime oma käitumis- või suhtumisviisi teise pilguga. Mina saan sind sel teel juhendada, toetada, motiveerida ja sulle tagasisidet anda.

Programmist

Olen sertifitseeritud arengutreener (Certified High Performance Coach™) aastast 2020. Programm, mille järgi ma töötan, kestab 3 kuud ehk 12 nädalat. Kohtun kliendiga või grupiga 12 korda ja iga kord on fookuses kindel teema või valdkond. Programm sobib kõikidele olenemata elukutsest, soost, hetkeolukorrast vms. Programmis osalemiseks peab olema täisealine. Olen juba koostööd teinud ettevõtjatega, muusikutega, kunstnikega, tudengitega ja pereemadega – kõik saavad teha samme, et oma elu paremaks muuta.

Hetkel on kõik kursused täis. Uuest kursusest teavitan juba paari kuu jooksul!

Kui soovid olla kursis erinevate programmide ja kursustega, mida arengutreenerina läbi viin, siis liitu infokirjaga siin all!

LIITUN INFOKIRJAGA

  

    

Sain programmi läbides väga palju selgust, motivatsiooni ja julgust juurde, et tegeleda asjadega, mida ma ikkagi päriselt tahan teha ja mis mind õnnelikumaks teevad! Sandra mõtteviis ja üleüldine olek on nii inspireeriv, et paneb ennast ka väga entusiastlikult tegutsema!

Hanna-Liis

Igal enesest ja oma unistustest lugupidaval inimesel peaks olema üks Sandra Vabarna - ta on justkui sinu ratsionaalne meel tormi keskel, mis aitab õiget kurssi hoida, et jõuaksid oma paradiisisaarele. Suurim väärtus minu jaoks oli just õppida hoidma fookust ja teha ÕIGEID asju.

Mari-Liis